Project Description

La Fura dels Baus és excentricitat, innovació, adaptació, ritme, evolució i transgressió. Aquesta essència tan pròpia i única la va portar a ser pionera en reconceptualitzar dos dels aspectes més importants de tot art dramàtic: l’espai i el públic. Així doncs, respectivament, van redefinir l’espai d’actuació -traslladant-ho a espais no convencionals- i van canviar de passiu a actiu el paper del públic, trencant d’aquesta manera la “quarta paret”.

La inquietud i la necessitat constant d’explorar noves tendències artístiques han desenvolupat, mitjançant un procés de creació col·lectiva, un llenguatge, un estil i una estètica propis. El que avui en dia s’anomena “llenguatge furero”, que han sabut portar a diferents gèneres artístics: l’art escènic, l’òpera, el cinema o el macroespectacle.

La capacitat d’unir i adaptar carnalitat i misticisme; naturalesa i artifici; grolleria i sofisticació; primitivisme i tecnologia, en cadascun dels seus espectacles, ha aconseguit l’èxit i el prestigi internacional de La Fura dels Baus.

LA FURA DELS BAUS

C/ Pujades, 77-79, 2º-6º
08005
Barcelona
España/ Spain
Tel: 0034 93 662 40 47
Fax: 0034 93 663 41 11
Email: lafura@lafura.com
www.lafura.com
www.facebook.com/furadelsbaus

CONTACTE

Rosa Arnaiz: rarnaiz@lafura.com
Marc Salas: marc@lafura.com
Marcel Riu: marcel@lafura.com

DIRECTORS ARTÍSTICS

Miki Espuma
Pep Gatell
Jürgen Müller
Àlex Ollé
Carlus Padrissa
Pera Tantiñá